Enerji Merkezi
Sektörler
Sektörler / Hidroelektrik Enerji

Enerji Merkezi, Hidroelektrik Santral projelerinin geliştirilme, planlanma ve yapım süreçlerinin tamamını kapsayan proje yönetimi hizmetlerini sunmaktadır. Proje yönetimi hizmetleri dışında yatırım için gerekli tüm teknik, ekonomik ve finansal danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Enerji Merkezi, Hidroelektrik Enerji projeleri için;

hizmetleri vermektedir.

Hidroloji Hesapları
Hidroelektrik Enerji projelerinin nakit akımlarını doğrudan etkileyen en önemli etken hidroloji hesaplarıdır. Enerji Merkezi, hidroloji hesaplarını yapay zeka yöntemleri gibi gelişmiş algoritmalar kullanılarak hesaplamaktadır. Enerji Merkezi tarafından kullanılan yöntemler, geleneksel yöntemlere göre daha düşük hata payı içermekte ve belirsizlikleri azaltmaktadır.

Rezervuarlı Hidroelektrik Enerji projelerinin tasarımında geçmiş akım verileri aynen kullanılmaktadır. Ancak nehir akımları meteoroloji, kentselleşme, memba ve mansap projeleri gibi pek çok etken nedeniyle yüksek stokastik karakteristiğe sahiptir. Enerji Merkezi tarafından oluşturulan hidrolojik tahmin modelinde geçmiş veriler, deterministik (trend, sezonsal periyot ve döngü) ve stokastik parçalara ayrıştırılmaktadır. Daha sonra geçmiş verilerdeki deterministik bölüm kullanılarak baz akım senaryosu oluşturulmaktadır. Baz akım senaryosuna belirlenen bir güven aralığındaki varyasyonlar eklenerek yüksek akım ve düşük akım senaryoları oluşturulmaktadır.

Enerji Merkezi tarafından oluşturulan hidrolojik tahmin modeli ile baz senaryo ve aylık varyasyonlardan stokastik olarak sonsuz sayıda akım senaryosu üretilebilmektedir.

Üretilen stokastik akım verileri, planlama aşamasındaki ve işletmedeki santraller için kullanılabilir. Hidrolojik tahmin modeli ile Hidroelektrik Enerji projelerinin;

  • Kurulu güç ve rezervuar işletme optimizasyonları test edilmektedir,
  • Üretim performansının ve buna bağlı nakit akımlarının test edilmesi yoluyla risk analizi yapılmaktadır.
Ankara: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis Binası A Blok Kat:15 No:77 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE, T:+90 312 285 40 30, F:+90 312 285 40 34, info@enerjimerkezi.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.© 2011 Enerji Merkezi
Web Tasarım