Enerji Merkezi
Enerji Danışmanlığı
Değer Tespiti ve Finansman
Proje Yönetimi
Hizmetler / Enerji Danışmanlığı / Elektromekanik Teçhizat ve Hidromekanik Teçhizat

Tasarım aşamasında her hidroelektrik santral projesine özgü hidrolik düşü ve tasarım debisi seçilmektedir. Projede kullanılacak türbin tipi, o projeye özgü bu iki parametreye göre seçilmektedir. Türbin tip seçimi için yapılan analizlerde projenin yıllık ortalama su debisi ile maksimum ve minimum su debileri çok kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Bu kapsamda, seçilecek türbin tipi ve ünite sayısı hem elektromekanik ekipman yatırım bedelini doğrudan etkileyecek hem de seçim sonucuna göre santral inşaat maliyetleri önemli ölçüde etkilenebilecektir.

Elektromekanik teçhizatların seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden bir tanesi türbin verimlilik eğrileridir. Verim eğrileri öncelikle hidroelektrik santrallerin projelendirme aşamasında değerlendirilmektedir. Yapılan debi analizleri ve piyasa fiyatlarını yansıtan işletme çalışmaları sonucunda türbin tipi ve ünite sayısı optimizasyonu yapılmaktadır.

Yapım aşamasında ise Elektromekanik ve hidromekanik teçhizatlar için aşağıda genel olarak sayılan fabrika testleri, saha testleri ve işletmeye alma testleri teknik şartnamelere ve uluslararası standartlara (IEC) uygun olarak yapılmaktadır.

  • Malzeme kontrol testleri

  • Mekanik deneyleri

  • Tahribatsız muayene testleri (Non-Destructive Tests, NDT)

  • Korozyona karşı koruma ve boya testleri

  • Hidrostatik/Yağ basınç testleri

  • Gözle muayene ve boyut kontrolü

  • Fonksiyon testleri

  • Su sızdırmazlık testleri

  • İşletmeye alma testleri

Tüm ünite ve sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra tedarikçiler ile birlikte işletmeye alma testleri ve teçhizatın geçici kabulü yapılmaktadır.

Ankara: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis Binası A Blok Kat:15 No:77 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE, T:+90 312 285 40 30, F:+90 312 285 40 34, info@enerjimerkezi.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.© 2011 Enerji Merkezi
Web Tasarım