Enerji Merkezi
Projeler
Göksu HES Özelleştirme İşi Teknik ve Ekonomik Danışmanlığı
İşveren
:
Anadolu Birlik Holding
Detaylar
:

İşin kapsamı, EÜAŞ tarafından işletilen Göksu HES projesinin "İşletme Hakkı Devri" yöntemi ile özelleştirilmesi işinde teknik ve ekonomik danışmanlık hizmetleri verilmesidir.

Hidroloji Hesapları ve Elektrik Üretim Hesaplamaları:

 • Güncel akım değerleri temin edilerek hidroloji hesapları yapılmıştır.
 • Havza planlamaları, memba ve mansap su hakları gibi konuların gözden geçirilmesi ile kapasite artırımı veya su kaybı gibi riskler ve fırsatların belirlenmiştir.
 • Memba projelerin tamamlanma zamanı ve projeye etkisi analiz edilmiştir.
 • Geçmiş dönemde gerçekleşen üretim değerleri ile hesap sonucunda elde edilen üretim potansiyelinin karşılaştırılması sonucunda santralin yıpranma ve rehabilitasyon potansiyeli yorumlanmıştır.

Yatırım Maliyetleri

 • Santral ziyareti yapılarak mevcut tesislerin ve teçhizatın durumu tespit edilmiştir.
 • Acil yatırım ihtiyaçları ve ileride yapılması gerekli yenileme yatırımları belirlenmiştir.
 • Olası iyileştirme/yenileme opsiyonlarının araştırılması ile verimlilik artışı analiz edilmiştir.

İşletme Giderleri

 • Santralin ilgili yönetmeliklere göre ödemekle yükümlü olduğu lisans ve kullanım bedelleri hesaplanmıştır.
 • Yıllık işveren maaş maliyeti, bakım, onarım, sigorta ve genel giderler hesaplanmıştır.

Proje Riskleri

 • Tesisin durumu, memba ve mansap projeleri ve yönetmeliklere bağlı riskleri değerlendirilmiştir. 

Finansal Model ve Ekonomik Analiz

 • Projenin elektrik satışından elde edeceği gelirler belirlenmiştir.
 • Yapılan çalışmada bir takım ekonomik varsayımlar kullanılmıştır. Bu varsayımların bir kısmı sabit kabul edilmiş ve bir kısmı için risk değerlendirmesi yapmak adına hassasiyet analizi yapılması uygun bulunmuştur.
 • Santralin finansal modelini en çok etkileyecek elektrik fiyatları, kredi faizi ve elektrik üretim değerleri için çeşitli senaryolar oluşturularak projenin risk analizi yapılmıştır.
 • Elektrik üretim değerleri ve memba projelerinin durumuna bağlı stres senaryosu oluşturulmuş ve senaryo analizleri ile elde edilen teklif bedelleri kullanılarak projenin stres testi yapılmıştır.
Ankara: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis Binası A Blok Kat:15 No:77 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE, T:+90 312 285 40 30, F:+90 312 285 40 34, info@enerjimerkezi.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.© 2011 Enerji Merkezi
Web Tasarım