Enerji Merkezi
Projeler
600 MW Seyitömer TS Özelleştirme İhalesi Teknik ve Ekonomik Danışmanlığı
İşveren
:
Zorlu Enerji
Detaylar
:

İşin kapsamı, Kütahya ilinde EÜAŞ'a ait 600 MW kurulu gücündeki Seyitömer Termik Santralinin, Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Seyitömer Linyit İşletmesi (SLİ) tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazların “Varlık Satışı”; 2594, 31743 ve 200702650 nolu maden ruhsatlarının kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi işinde danışmanlık hizmetleri verilmesidir.

Kömür havzası çalışmaları kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Kömür karakteristiklerinin değerlendirilmesi,
 • Madencilik maliyetlerinin belirlenmesi,
 • Madencilik için yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Santral durum tespit çalışması kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Santralin çevre mevzuatına uyumu için gerekli yatırımların belirlenmesi,
 • Santralin verimini ve emre amadeliğini arttırmak için gerekli olabilecek rehabilitasyon önerilerinin oluşturulması,
 • Rezerv miktarına ve karakteristiklerine uygun olarak ilave kapasite olasılıklarının değerlendirilmesi,
 • İlave kapasite için ön-fizibilite hazırlanması,
 • Mevcut tesisler için işletme ve bakım giderlerinin belirlenmesi,
 • Santralin risk envanterinin çıkartılması.

Finansal Model kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Uzun dönem elektrik fiyat tahminlerinin oluşturulması,
 • Makro ekonomik değişkenlerin belirlenmesi,
 • İhale teklif bedeli, rehabilitasyon maliyetleri, işletme maliyetleri, finansman maliyetleri, proje süresi gibi değişkenleri içeren dinamik finansal modelin oluşturulması,
 • Dinamik finansal model kullanılarak farklı senaryolar için ihale bedelinin belirlenmesi.

Yapılan tüm çalışmalar rapor olarak İşveren'e sunulmuştur.

Ankara: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis Binası A Blok Kat:15 No:77 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE, T:+90 312 285 40 30, F:+90 312 285 40 34, info@enerjimerkezi.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.© 2011 Enerji Merkezi
Web Tasarım