Enerji Merkezi
Projeler
Bursa Keles Rödövans İhalesi Danışmanlığı ve Tekno-Ekonomik Fizibilite Raporu
İşveren
:
Gizli
Detaylar
:

İşin kapsamı, Bursa ili Keles ilçesinde TKİ uhdesindeki Harmanalan ve Davutlar ruhsatlarındaki linyitleri değerlendirmek üzere termik santral kurulması için rödövans ihalesi işinde danışmanlık hizmetleri verilmesidir.

Rezerv çalışmaları kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Sondaj verilerinin değerlendirilmesi sonucunda üretilebilir rezervin belirlenmesi,
 • Kömür karakteristiklerinin belirlenmesi,
 • Açık ocak madencilik yönteminin belirlenmesi,
 • Madencilik için yatırım ve üretim maliyetlerinin belirlenmesi.

Santral teknolojisinin seçilmesi kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Kül depolama sahası, santral, bağlantı noktası gibi proje yapıları için uygun yerlerin belirlenmesi, 
 • Rezerv miktarında ve karakteristiklerine uygun olarak kurulu güç ve kazan teknolojisi seçilmesi,
 • EPC maliyetlerin belirlenmesi,
 • İşletme ve bakım giderlerinin belirlenmesi.

Finansal Model kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

 • Uzun dönem elektrik fiyat tahminlerinin oluşturulması,
 • Makro ekonomik değişkenlerin belirlenmesi,
 • Rödövans bedeli, yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, finansman maliyetleri, proje süresi gibi değişkenleri içeren dinamik finansal modelin oluşturulması,
 • Dinamik finansal model kullanılarak farklı senaryolar için rödövans bedelinin belirlenmesi.

Yapılan tüm çalışmalar tekno-ekonomik fizibilite raporu olarak İşveren'e sunulmuştur.

 

Ankara: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis Binası A Blok Kat:15 No:77 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE, T:+90 312 285 40 30, F:+90 312 285 40 34, info@enerjimerkezi.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.© 2011 Enerji Merkezi
Web Tasarım